Manifest pel Dret a Votar la Jornada Escolar 

Les famílies, persones i entitats que recolzem aquest manifest donem suport a reclamar el nostre Dret a Votar la Jornada Escolar Som una associació sense ànim de lucre formada per famílies. Treballem de manera voluntària en un mateix objectiu comú:  – Volem debatre i decidir la jornada escolar dels nostres infants, mitjançant el Consell EscolarContinua llegint Manifest pel Dret a Votar la Jornada Escolar